K I R I A K A

Välkommen till vår tillfälliga webbsida. Vi håller just nu på att bygga upp en ny webbsida och håller denna enkla presentation till godo så länge.

Du når oss enklast genom att använda vårt kontaktforumlär, maila info@kiriaka.se  eller genom att kontakta oss på Facebook.

Vi ses ute i vimlet!